Author: intersolum

Binnen gemeente Geldrop-Mierlo wordt gemeentegrond soms bewust of onbewust in gebruik genomen door bewoners, zonder dat daar een koop- of huurovereenkomst voor is gemaakt. De gemeente wil graag dat hier een oplossing voor komt. Daarom heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd binnen de wijk 'Coevering'...

"Ook in de gemeente Bernheze speelt de problematiek van het ongeregistreerd grondgebruik. We hebben een inventarisatie uit laten voeren en daaruit bleek dat het om ca. 700 gevallen gaat. Omdat we zelf niet genoeg capaciteit hadden om het ongeregistreerd grondgebruik voortvarend aan te pakken hebben...

In 2012 is Intersolum gestart met de aanpak van het ongeregistreerde grondgebruik voor gemeenten. En met succes. Dit blijkt wel uit het aantal opdrachtgevers dat Intersolum momenteel heeft. Gedurende de afgelopen jaren is het bedrijf gegroeid tot totaal 11 medewerkers. Met de unieke aanpak van...

De registratie van Intersolum B.V. in het Register Normering Arbeid is weer gecontinueerd! Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het SNA-Keurmerk. Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1...

Op 11 oktober 2016 heeft het gerechtshof van Den Bosch een uitspraak gedaan in een zaak omtrent verjaring. Uit deze uitspraak blijkt dat aan het bezitsvereiste zwaardere eisen moet worden gesteld wanneer het gaat om het gebruik van stroken publieke eigendom, zoals gemeentegrond. Hoe groot...

In een recent artikel van R. M. van Opstal &. E. Baljić , Gst. 2016/82, Verjaringsperikelen van overheden omtrent zakelijke rechten, wordt nog eens benadrukt dat verjaring een lastig onderwerp is en blijft. Met name aan het criterium van ondubbelzinnige inbezitneming wordt niet snel voldaan....

De vernieuwde website van Intersolum is online. Intersolum bedankt: Stanne en Geert voor de vormgeving en advisering (www.backtoback.nl) Kittie Spierings voor de teksten (www.roestvrijtaal.nl) Jeroen Kuppens voor de fotografie (www.kuppensfotografie.nl) ...