Tweede pilotgebied gemeente Geldrop-Mierlo

Tweede pilotgebied gemeente Geldrop-Mierlo

Binnen gemeente Geldrop-Mierlo wordt gemeentegrond soms bewust of onbewust in gebruik genomen door bewoners, zonder dat daar een koop- of huurovereenkomst voor is gemaakt. De gemeente wil graag dat hier een oplossing voor komt. Daarom heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd binnen de wijk ‘Coevering’ en waar dat kan wil de gemeente de grond verkopen of verhuren. Op 9 mei 2019 vindt en bewonersavond hierover plaats om 19.00 uur in Centrum Hofdael (Molenstraat 23, Geldrop). Vanaf 10 mei 2019 starten medewerkers van Intersolum met de aanpak van het ongeregistreerd gebruik van gemeentegrond binnen het pilotgebied in Geldrop.