Wij hebben het SNA-Keurmerk

Wij hebben het SNA-Keurmerk

2160_4226_sna_keurmerk

De registratie van Intersolum B.V. in het Register Normering Arbeid is weer gecontinueerd!

Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het SNA-Keurmerk.

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk. De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en branche-organisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt.

Klik hier voor ons certificaat.

Tags: