Grondzaken

"Ook in de gemeente Bernheze speelt de problematiek van het ongeregistreerd grondgebruik. We hebben een inventarisatie uit laten voeren en daaruit bleek dat het om ca. 700 gevallen gaat. Omdat we zelf niet genoeg capaciteit hadden om het ongeregistreerd grondgebruik voortvarend aan te pakken hebben...

Op 11 oktober 2016 heeft het gerechtshof van Den Bosch een uitspraak gedaan in een zaak omtrent verjaring. Uit deze uitspraak blijkt dat aan het bezitsvereiste zwaardere eisen moet worden gesteld wanneer het gaat om het gebruik van stroken publieke eigendom, zoals gemeentegrond. Hoe groot...

In een recent artikel van R. M. van Opstal &. E. Baljić , Gst. 2016/82, Verjaringsperikelen van overheden omtrent zakelijke rechten, wordt nog eens benadrukt dat verjaring een lastig onderwerp is en blijft. Met name aan het criterium van ondubbelzinnige inbezitneming wordt niet snel voldaan....