Ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplanwijziging

Advies en ondersteuning van experts

Ontbreekt het u aan capaciteit om een bestemmingsplanwijziging op touw te zetten? Is er binnen uw gemeente behoefte aan specialistische planologische kennis? Of bent u op zoek naar administratieve ondersteuning? Intersolum biedt uitkomst. U kunt de meest complexe vraagstukken bij onze specialisten neerleggen, maar wij kunnen u ook snel en doelgericht ondersteunen wanneer u handen tekort komt.

Bestemmingsplanprocedure
van a tot en met z

Onze ervaren planologen leiden de complete juridische procedure rondom de bestemmingsplanwijziging in goede banen. Van het opstellen van de toelichting, de planregels en de plankaarten tot de terinzagelegging, het beantwoorden van de zienswijzen en de afronding van de procedure. Zo hebt u nergens omkijken naar.