Algemeen

In 2012 is Intersolum gestart met de aanpak van het ongeregistreerde grondgebruik voor gemeenten. En met succes. Dit blijkt wel uit het aantal opdrachtgevers dat Intersolum momenteel heeft. Gedurende de afgelopen jaren is het bedrijf gegroeid tot totaal 11 medewerkers. Met de unieke aanpak van...

De registratie van Intersolum B.V. in het Register Normering Arbeid is weer gecontinueerd! Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het SNA-Keurmerk. Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1...

In een recent artikel van R. M. van Opstal &. E. Baljić , Gst. 2016/82, Verjaringsperikelen van overheden omtrent zakelijke rechten, wordt nog eens benadrukt dat verjaring een lastig onderwerp is en blijft. Met name aan het criterium van ondubbelzinnige inbezitneming wordt niet snel voldaan....

De vernieuwde website van Intersolum is online. Intersolum bedankt: Stanne en Geert voor de vormgeving en advisering (www.backtoback.nl) Kittie Spierings voor de teksten (www.roestvrijtaal.nl) Jeroen Kuppens voor de fotografie (www.kuppensfotografie.nl) ...