Geen categorie

Binnen gemeente Geldrop-Mierlo wordt gemeentegrond soms bewust of onbewust in gebruik genomen door bewoners, zonder dat daar een koop- of huurovereenkomst voor is gemaakt. De gemeente wil graag dat hier een oplossing voor komt. Daarom heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd binnen de wijk 'Coevering'...

De registratie van Intersolum B.V. in het Register Normering Arbeid is weer gecontinueerd! Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het SNA-Keurmerk. Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1...