Nieuwe uitspraak omtrent verjaring van gemeentegrond

Nieuwe uitspraak omtrent verjaring van gemeentegrond

Op 11 oktober 2016 heeft het gerechtshof van Den Bosch een uitspraak gedaan in een zaak omtrent verjaring. Uit deze uitspraak blijkt dat aan het bezitsvereiste zwaardere eisen moet worden gesteld wanneer het gaat om het gebruik van stroken publieke eigendom, zoals gemeentegrond. Hoe groot het belang van deze uitspraak is in de praktijk, moet nog worden afgewacht. In ieder geval is deze uitspraak goed nieuws voor gemeenten. Uit de uitspraak blijkt dat bij het gebruiken van gemeentegrond door privé-eigenaren minder snel sprake zal zijn van bezit. Wilt u de volledige uitspraak lezen? Klik dan hier.